Chestionar pentru elevi

Acest chestionar nu se semnează.

Raspundeţi la întrebările de mai jos în conformitate cu următoarele criterii:

1. pentru DELOC

2. pentru NU FOARTE MULT

3. pentru MULT

4. pentru FOARTE MULT

 

1. În ceea ce priveşte viitorul vostru, sunteţi mulţumiţi de educaţia pe care o primiţi la şcoala?

                1    2    3   4   

2. Clasificaţi ce este mai important pentru voi la şcoală:

    Educaţia pe care o primiţi     1   2   3   4

    Prietenii                                 1   2   3   4

    Relatia cu profesorii              1   2   3   4

    Să vă distraţi la şcoală           1   2   3   4

3. Ce aţi schimba pentru a vă îmbunătăţi educaţia:    

    Materii noi                           1   2   3   4

    Ajutor financiar mai substanţial    1   2   3  4

    Mai multe ore de cursuri       1   2   3   4

    Activităţi extra şcolare după terminarea orelor    1   2   3   4

4. Care dintre următoarele aspecte face învăţatul mai dificil pentru voi:

    Materia                                  1   2   3   4

    Vocabularul folosit de profesori               1   2   3   4

    Explicaţiile                            1   2   3   4

    Problemele de comportament din clasă                    1   2   3   4

5. Cu ce probleme vă confruntaţi în afara şcolii şi vă afectează procesul de învăţare:

    Nevoile financiare                    1   2   3   4

    Spaţiul                                     1   2   3   4

    Cadrul familial                       1   2   3   4

    Resursele materiale(cărţi, calculatoare....)    1   2   3   4

6. Consideraţi că informaţiile acumulate în anii anteriori sunt suficiente pentru a vă însuşi noile cunoştinţe?

                 1   2   3   4

7. Credeţi că şcoala se ocupă de nevoile voastre?

                 1   2   3   4 

8. Clasificaţi in ordinea importanţei următoarele:

    Prietenii                                   1   2   3   4

    Banii                                        1   2   3   4

    Propria imagine                       1   2   3   4

    Şcoala                                      1   2   3   4

    Munca                                      1   2   3   4

    Familia                                     1   2   3   4

9. Aţi fost vreodată intimidaţi de:

    Colegii de clasă                        1   2   3   4

    Profesori                                   1   2   3   4

    Personalul auxiliar                    1   2   3   4

    Alte persoane                            1   2   3   4

10. Vă place diversitatea de oameni care există la şcoala voastră?

                    1   2   3   4

11.  Credeţi că această diversitate vă îmbogăţeşte cunoştinţele?

                     1   2   3   4

 

 

Chestionar pentru profesori

Acest chestionar nu se semnează.

Răspundeţi la următoarele întrebări în conformitate cu următoarele criterii:

1. pentru DELOC

2. pentru NU FOARTE MULT

3. pentu MULT

4. pentru FOARTE MULT

1. Clasificaţi cât de mulţumiţi sunteţi de muca dvs. la această şcoală:

                    1   2   3   4

2.  Care din următoarele aspecte le-aţi îmbunătăţi la locul de muncă:

      Organizarea şcolii                1   2   3   4

      Programa     1   2   3   4

      Resursele                              1   2   3   4

      Altele (specificaţi)                1   2   3   4

3.  Care sunt cele mai importante dificultăţi pe care le întâmpinaţi atunci când predaţi:

     Comportamentul                    1   2   3   4

     Diversitatea elevilor               1   2   3   4

     Lipsa resurselor                      1   2   3   4

     Prezenţa la ore                        1   2   3   4

4. Credeţi că programa se potriveşte nevoilor elevilor:

               1   2   3   4

5. Care din următorii factori îi consideraţi cei mai importanţi la şcoală:

    Relaţia cu colegii                     1   2   3   4

    Diversitatea elevilor                 1   2   3   4

    Organizarea şcolii                    1   2   3   4

    Altele (orarul, amplasamentul şcolii, resursele....)      1   2   3   4

6. Cât de importantă este perfecţionarea permanentă a profesorilor:

               1   2   3   4

7.  Care dintre urmatoarele arii de perfecţionare consideraţi că sunt importante pentru munca dvs.:

      Perfecţionarea legată de materia predată                  1   2   3   4

      Perfecţionarea legată de materii diferite de cea predată     1   2   3   4

      Perfecţionarea legată de organizarea şcolii              1   2   3   4

      Perfecţionarea legată de propria pregătire                1   2   3   4

8.   Sistemul educaţional este potrivit nevoilor elevilor:

                1   2   3   4

9.  Care aspecte ale sistemului educaţional ar trebui schimbate pentru a satisface nevoile reale ale elevilor:

      Programa- conţinutul                     1   2   3   4

      Pregătirea elevilor pentru viaţa profesională   1   2   3   4

      Alternative pentru elevii care nu s-au adaptat      1   2   3   4

      Colaborarea cu diferiţi agenţi sociali    1   2   3   4

10.  Clasificaţi urmatoarele aspecte legate de educaţia elevilor:

       Aspecte legate de sănătate (sexualitate, obiceiuri culinare, igiena personală) 1 2 3 4

       Capacităţi de socializare     1   2   3   4

       Autocunoaşterea 1   2   3   4

        Conţinutul materiilor studiate   1   2   3   4

11. Care din următoarele aspecte le consideraţi a fi cele mai importante în munca dvs.:

      Predarea corectă a materiei    1   2   3   4

      Pregătirea elevilor pentru viaţă   1   2   3   4

      Îndeplinirea sarcinilor           1   2   3   4

      Asigurarea de resurse suficiente pentru ca elevii să se adapteze la realităţile vieţii profesionale   1   2   3   4

12. Care din următoarele aspecte sunt mai dificile în munca dvs.:

      Păstrarea unui comportament civilizat în clasă     1   2   3   4

      Pregătirea lecţiilor       1   2   3   4

      Motivarea elevilor       1   2   3   4

      Munca în echipă          1   2   3   4

13. Care din următoarele aspecte le consideraţi mai pline de satisfacţii:

      Relaţia cu colegii         1   2   3   4

      Pregătirea elevilor pentru viaţă   1   2   3   4

     Vacanţele                      1   2   3   4

     Salariul                          1   2   3   4

14.  Care din următoarele probleme vă afectează munca:

        Probleme legate de elevi         1   2   3   4

        Probleme administrative         1   2   3   4

        Probleme legate de ceilalţi profesori      1   2   3   4

        Probleme legate de personalul auxiliar   1   2   3   4

15. Aţi fost victima hărţuirii psihice din partea elevilor sau a unei situaţii violente?

       1   2   3   4

 

 

Chestionar pentru elevi

Să fac următoarele este uşor/dificil pentru mine:

·  Să ţin minte lucrurile învăţate pentru o perioadă mai mare de timp

·  Să învăţ cuvinte/fapte/date/termini

·  Să mă pregătesc pentru teste din timp

·  Să pregatesc foi după care să copiez

·  Să scriu reportaje/procese vrebale/prezentări

·  Să aplic şi să repet într-un mod sistematic

·  Să învăţ singur (fară profesor/părinţi)

·  Să lucrez sistematic în timpul orelor

·  Să depăşesc dificultăţile legate modalitatea de învăţare

·  Să lucrez cu resurse vaste

·  Să mă concentrez atunci când citesc un text mare

·  Să înţeleg care sunt ideile principale ale textului

·  Să rezum principalele noţiuni care trebuie învăţate

·  Să înţeleg graficele sau tabelele

·  Să scriu proprile idei

·  Să răspund în mod constant

·  Să-mi ţin organizat caietul de exerciţii

·  Să utilizez în mod frecvent dicţionarele sau enciclopediile

·  Să-mi fac temele într-o manieră responsabilă

·  Să-mi calculez singur capacitatea de a învăţa

·  Să stau liniştit pentru o perioada mai mare de timp

·  Să vorbesc liber în faţa clasei

·  Să nu-mi pierd concentrarea în timp ce vorbesc

·  Să ţin un discurs bazat pe cuvinte-cheie

·  Să explic ceva la tablă

·  Să spun ceva, chiar dacă nu sunt sigur

·  Să vorbesc în aşa manieră încât să mă fac ascultat de ceilalţi elevi

·  Să-i ascult pe ceilalţi când vorbesc

·  Să nu vorbesc în timp ce profesorul predă

·  Să-i ascult cu atenţie pe ceilalţi elevi

·  Să-i urmăresc pe ceilalţi elevi în timp ce vorbesc

·  Să aştept să-mi vină rândul să vorbesc

·  Să conduc o discuţie

·  Să accept şi alte puncte de vedere

·  Să lucrez cu succes într-un grup

·  Să urmăresc expunerea profesorului pentru o perioadă mai mare de timp